شرکت مهندسی فضاگستر خاورمیانه

شرکت مهندسی فضا گستر خاورمیانه از سال 1387 با تکیه بر دانش روز و به کارگرفتن مهندسین توانا و مجرب توانسته در بخش های طراحی و تامین تجهیزات و اجرای شبکه های رادیویی در زمینه های هوانوردی ( ارتباطی ، ناوبری ، خدمات فرودگاهی ) دریایی ( ارتباطی و ناوبری ) و نفت و گاز و همچنین در زمینه ارتباطات رادیویی دیجیتال dPMR / DMR گام های موثری بردارد. لازم به ذکر است این شرکت پروژه های بسیار در بخش ارتباطات رادیویی دیجیتال dPMR ارتباطات مبتنی بر شبکه IP Base و ارتباطات رادیویی آنالوگ Conventional و ... را اجرا و خدمات مورد نیاز مشتریان خود را در خصوص مسائل ارتباطی فراهم نموده است.

Menu Title