شرکت مهندسی فضاگستر خاورمیانه

شرکت مهندسی فضا گستر خاورمیانه از سال 1387 با تکیه بر دانش روز و به کارگرفتن مهندسین توانا و مجرب توانسته در بخش های طراحی و تامین تجهیزات و اجرای شبکه های رادیویی در زمینه های هوانوردی ( ارتباطی ، ناوبری ، خدمات فرودگاهی ) دریایی ( ارتباطی و ناوبری ) و نفت و گاز و همچنین در زمینه ارتباطات رادیویی دیجیتال dPMR / DMR گام های موثری بردارد. لازم به ذکر است این شرکت پروژه های بسیار در بخش ارتباطات رادیویی دیجیتال dPMR ارتباطات مبتنی بر شبکه IP Base و ارتباطات رادیویی آنالوگ Conventional و ... را اجرا و خدمات مورد نیاز مشتریان خود را در خصوص مسائل ارتباطی فراهم نموده است.

ارائه خدمات فنی رایگان

ارائه خدمات فنی رایگان

شرکت مهندسی فضا گستر خاورمیانه نماینده رسمی شرکت ICOM ژاپن در ایران در نظر دارد در روز چهارشنبه مورخ 1396/06/08 نسبت به ارائه خدمات فنی رایگان برای کلیه تجهیزات رادیویی مذکور ( دستی، خودرویی، ثابت و تکرار کننده ) اقدام نماید.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه اطلاعات درخواستی ( نام شرکت، شماره تماس، مدل و شماره سریال دستگاه مورد نظر) را تا مورخ 1396/06/01 از طریق ایمیل به آدرس ( Technical@fazagostar.co ) ویا فکس به شماره ( 66940413-021 ) جهت ثبت نام به این شرکت ارسال نمایید.

Menu Title