آدرس :
تهران خیابان آزادی، خیابان جمالزاده شمالی، نبش خیابان فرصت غربی، پلاک ۶۶ واحد ۱ ( فضا گستر خاورمیانه)

تلفن :  ۶۶۴۳۸۷۱۰ – ۶۶۴۳۸۷۲۰ – ۶۶۹۴۳۵۱۶
فکس : ۶۶۹۴۰۴۱۳
پست الکترونیکی :