استقبال بی نظیر شرکتها از غرفه فضاگستر(نمایندگی شرکت آیکوم)نمایشگاه تلکام

با توجه به حضور شرکت ها و برند های متعددی از کشور های مختلف در نمایشگاه تلکام، غرفه شرکت مهندسی  فضاگستر خاورمیانه که نمایندگی شرکت آیکوم ژاپن در ایران و همچنین، در این نمایشگاه را به خود اختصاص داده بود، میزبان نماینده شرکت ادامه محتوا