ظهور مجموعه‌های فریبنده در حوزه ارزهای دیجیتال

ظهور مجموعه‌های آموزشی فریبنده در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال در سیستم آموزشی، امنیت بالای‌ آن است که این شبکه برای داده‌های سیستم آموزشی فراهم کرده و از آسیب به داده‌ها جلوگیری ادامه محتوا

شتاب توسعه پروژه فیبر نوری پس از پذیرش تعهد اپراتورها

شتاب توسعه پروژه فیبر نوری پس از پذیرش تعهد اپراتورها براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌برثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ادامه محتوا