ظهور مجموعه‌های فریبنده در حوزه ارزهای دیجیتال

ظهور مجموعه‌های آموزشی فریبنده در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال در سیستم آموزشی، امنیت بالای‌ آن است که این شبکه برای داده‌های سیستم آموزشی فراهم کرده و از آسیب به داده‌ها جلوگیری ادامه محتوا