تاثیرات دکل های مخابراتی تهران بر شهروندان چیست؟

موضوع تجمیع دکل‌های مخابراتی در شهر تهران و تاثیر امواج این دکل‌های مخابراتی بر روی سلامت شهروندان در نشستی تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در حوزه ارتباطات رادیویی بررسی شد. درادامه مطلب بخوانید منبع:ایسنا