بزرگترین هواپیمای جهان برای هفتمین بار پرواز کرد

بزرگترین هواپیمای جهان برای هفتمین بار پرواز کرد

بزرگترین هواپیمای جهان به نام Roc و متعلق به استراتولانچ هفتمین پرواز آزمایشی خود را انجام داد و در ارتفاعی بالاتر از آزمایش های قبلی حرکت کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، Roc که قرار است در آینده هواپیماهای ادامه محتوا