اپراتور

پوشش شبکه سیار در مناطق مرزی ارتقاء یافت

پوشش شبکه سیار در مناطق مرزی ارتقاء یافت مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب غرب رگولاتوری از ارتقای پوشش و کیفیت خدمات ارایه شده توسط  اپراتور های سیار در مناطق مرزی و جاده‌های منتهی به مناطق مرزی از ادامه محتوا