اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات معارفه شدند

راهبرد دولت سیزدهم، استفاده حداکثری از ظرفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای چابک‌سازی و کارآمد کردن ساختارهای اجرایی کشور و حل مشکلات مردم است. به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، عیسی زارع‌پور همزمان با تودیع و ادامه محتوا

اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منصوب شدند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در احکامی جداگانه اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عیسی زارع‌پور، رسول جلیلی، محمد خوانساری، شهاب جوانمردی، حسین میرزاپور و حسین نعمتی ادامه محتوا